52. ročník MIK 3. - 12.
července
2019
Uzávěrka přihlášek
31. května 2019
CZ|EN
qrchart hudebni-fakulta-jamu

52. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

MIK 2019

V tradičním termínu počátkem prázdnin Vás rádi přivítáme na Mezinárodních interpretačních kurzech v Brně.

Kurzy jsou zaměřeny na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké školy, k rozšíření vzdělání pedagogů a profesionálních umělců i na výuku talentovaných žáků ZUŠ. Součástí kurzů jsou koncerty, metodické semináře,

přednášky a výstavy nástrojů.

Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod odborným dohledem zkušených pedagogů a uznávaných umělců.

Kurzy jsou otevřeny pro obory cembalo, flétna, hoboj, housle, klarinet, klavír, komorní hra, kontrabas, pikola, viola a zpěv.