56. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

53. MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY JSOU ZRUŠENY
S politováním oznamujeme, že se 53. Mezinárodní mistrovské kurzy s ohledem na aktuální situaci a přetrvávajícím opatřením neuskuteční.
Již uhrazené zápisné/kurzovné bude přihlášeným účastníkům vráceno na účet, ze kterého bylo uhrazeno.
 
Děkujeme za pochopení.

V tradičním termínu počátkem prázdnin Vás rádi přivítáme na Mezinárodních interpretačních kurzech v Brně.

Kurzy jsou zaměřeny na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké školy, k rozšíření vzdělání pedagogů a profesionálních umělců i na výuku talentovaných žáků ZUŠ. Součástí kurzů jsou koncerty, metodické semináře,

přednášky a výstavy nástrojů.

Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod odborným dohledem zkušených pedagogů a uznávaných umělců.

Kurzy jsou otevřeny pro obory varhany, flétna, hoboj, housle, klarinet, klavír, komorní hra, kontrabas, pikola a zpěv.