1. – 10. července 2024

Uzávěrka přihlášek 31. května 2024

Flétna

Václav Kunt

Jeden z nejvýznamnějších českých flétnistů absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Po desetiletém působení v orchestru Janáčkova divadla v Brně se soustředil na sólovou a komorní dráhu.

Plných 23 let byl sólo flétnistou Pražského komorního orchestru bez dirigenta.

Jako sólista koncertoval v mnoha zemích světa, mj. v SRN, Rakousku, Španělsku, Chorvatsku, Švédsku, Norsku, Itálii, USA, Kanadě, Japonsku. Jeho umění je zaznamenáno na mnoha CD (Harmonia Mundi, Praga digital, Orfeo, Supraphon, MusicVars, GZ) a desítkách rozhlasových nahrávek.

Zvláštní kapitolou Kuntovy činnosti je hudba komorní, ať již s klavírem, cembalem, harfou nebo v různých jiných nástrojových kombinacích.

Kromě zmíněných hráčských aktivit se velmi intenzivně věnuje činnosti pedagogické, je řádným profesorem Hudební fakulty JAMU v Brně, kde působil také jako proděkan.  Současně vyučuje také na Gymnaziu hl. města Prahy. Pořádá mezinárodní interpretační kurzy doma i v cizině.

Popis výuky

Během MIKů a mimo rámec konzultací se uskuteční metodický seminář týkající se techniky hry na flétnu (dýchání, tvoření tónu, artikulace, ovládání registrů atd.) a seminář poslechový, týkající se rozdílností interpretace různých stylových období. Během kurzu proběhne také výstava fléten a flétnových hlavic, která bude obsahovat přednášku nástrojaře na témata: údržba nástroje, výroba, materiály, „první pomoc“ při běžných problémech, výrobci fléten atd.

František Kantor

Studoval flétnu na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně. Během studií získal čestné uznání na mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro (1981), vystoupil na mezinárodním hudebním festivalu Talentinum.

Uskutečnil řadu koncertů jako sólista s orchestrem (Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín), nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi. Působil v operním orchestru NDB jako pikolista i na postu 1. flétny, dnes sólopikolista Filharmonie Brno.

Intenzivně se věnuje komorní hudbě. Je členem Foersterova dechového kvinteta,  více jak 25 let působí v souboru Camerata brunae propagujícím barokní hudbu na domácích i zahraničních pódiích. Koncertuje rovněž v duu s kytaristou Vladislavem Bláhou a vystupuje s orchestrem Czech virtuosi. Je aktivní v mnoha hudebních žánrech, ať už je to jazz, folk, pop nebo avantgardní hudba. Často vystupuje s orchestry jako sólista s rockovým a jazzovým repertoárem v pořadech dirigenta Miloše Machka.

Pedagogicky působí na Hudební fakultě JAMU. Ve svých lekcích MIK se zaměřuje jak na metodickou práci (tvoření tónu, dýchání, dynamika versus intonace, prstová technika) tak zejména na problematiku pochopení tektoniky hudebního díla. Součástí jeho kurzu jsou lekce hry na pikolu se zřetelem na sólovou i orchestrální literaturu a přednáška o interpretaci barokní hudby se zaměřením na volné variace.