1. – 10. července 2024

Uzávěrka přihlášek 31. května 2024

Nabízíme Vám

 • Každému aktivnímu účastníku doporučujeme 5 výukových lekcí po 45 minutách, libovolně lze kombinovat lekce dle tabulky
 • Volbu pedagoga, zajišťuje-li výuku oboru více pedagogů (vyjma oboru klarinet)
 • Možnost vystoupení na koncertech pořádaných po celou dobu trvání kurzů
 • Dostatek cvičebních místností a cvičných hodin
 • Volný přístup do výuky všech oborů, na semináře a koncerty pořádné v rámci kurzů
 • Možnost audiozáznamu z koncertu
 • 4 lekce jógy

Každý aktivní účastník získá na závěr certifikát o absolvování mistrovských kurzů.

Komu jsou kurzy určeny?

Kurzů se lze zúčastnit aktivně nebo pasivně.

Aktivní účast je doporučena:

 • studentům a absolventům konzervatoří a jiných uměleckých škol
 • studentům a absolventům vysokých uměleckých škol
 • profesionálním hudebníkům
 • pedagogům hudebních škol
 • účast není omezena věkem