1. – 10. července 2024

Uzávěrka přihlášek 31. května 2024

57. MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY

V tradičním termínu počátkem prázdnin Vás rádi přivítáme na Mezinárodních interpretačních kurzech v Brně.

Kurzy jsou zaměřeny na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké školy, k rozšíření vzdělání pedagogů a profesionálních umělců i na výuku talentovaných žáků ZUŠ. Součástí kurzů jsou koncerty, metodické semináře, přednášky a výstavy nástrojů.

Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění pod odborným dohledem zkušených pedagogů a uznávaných umělců. Kurzy jsou otevřeny pro obory:

flétna | hoboj | housle | klarinet | klavír | komorní hra | kontrabas | pikola | viola | violoncello | zpěv