1. – 10. července 2024

Uzávěrka přihlášek 31. května 2024

Klarinet

Milan Polák

Po studiích na Janáčkově akademii múzických umění v Brně působil ve Státní filharmonii Brno, v orchestru opery Národního divadla v Bratislavě a od roku 1992 je sóloklarinetistou Pražského komorního orchestru. S tímto orchestrem koncertoval také sólově v Německu, Rakousku, Španělsku, Libanonu a Turecku. V roce 2005 uvedl společně s Pražským komorním orchestrem evropskou premiéru koncertu R. L. Aldridge. Pro Český rozhlas nahrál skladbu O. Kukala Clarinettino. Od roku 1994 je členem mezinárodního orchestru Solistes Europeéns Luxembourg. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři, Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy a HF JAMU v Brně.

Vít Spilka

(nar. 1968) absolvent Konzervatoře v Brně, Janáčkovy akademie múzických umění (klarinet) a Akademie múzických umění v Praze (dirigování). Ve studiu dále pokračoval jako stážista na Academia Chigiana v Sieně a na Trinity College of Music v Londýně. Zúčastnil se několika interpretačních soutěží z nichž si přivezl přední ocenění.

V letech 1987 – 1997 působil jako sólobasklarinetista Filharmonie Brno, jako sólista koncertoval s předními českými orchestry uspořádal množství recitálů v ČR i zahraničí. Je rovněž aktivní na poli interpretace soudobé hudby – řadu skladeb provedl v premiéře, natočil v Českém rozhlase a na CD. V letech 2014 – 2018 byl interním členem orchestru Městského divadla v Brně.

Jako sólista a komorní hráč účinkoval na pódiích předních festivalů (Pražské jaro, Pražské premiéry, Moravský podzim, Festival Janáček, Festival Janáček a Luhačovice, Forfest Kroměříž, Concentus Moravie) a natočil několik CD. Více jak dvacet let byl členem Brněnského dechového kvinteta, od r. 2012 je uměleckým vedoucím Janáček Ensemble, se kterým vystoupil na řadě festivalů v České republice, Francii a Číně.

Od roku 1993 vyučuje na Hudební fakultě JAMU, v roce 2003 byl jmenován docentem. Působil na řadě domácích i zahraničních interpretačních kurzů, v rámci pedagogických mobilit Programu Erasmus přednášel na několika vysokých školách v zahraničí. Množství jeho žáků zaujímá posty u předních orchestrů v ČR i zahraničí. V letech 2008 – 2012 byl děkanem Hudební fakulty JAMU, od r. 2018 je prorektorem JAMU.

Intenzívní je rovněž jeho činnost dirigentská – jako vedoucí větších komorních celků (např. Dechová harmonie JAMU, Ensemble Opera Diversa, Janáček Ensemble, Academia Brass Brno) vystoupil na řadě koncertů u nás i v zahraničí. V roce 2012 debutoval s Filharmonií Brno a v roce 2013 řídil světovou premiéru instrumentované verze Janáčkova Zápisníku zmizelého na Janáčkově festivalu při University of North Texas (Koncerty v Brně a Dentonu – USA). V témže roce natočil CD „Klein, Spilka, Zouhar, Haas“ s Ensemble Opera Diversa. V roce 2014 debutoval se Severočeskou filharmonií Teplice, o rok později pak s Pražskou komorní filharmonií. V r. 2016 provedl Mozartovu Kouzelnou flétnu s operním spolkem Run OperRun a nastudoval Figarovu svatbu od téže autora v divadle Inspirace (Operní studio HAMU). V r. 2017 dirigoval Prague Philharmonia na celovečerním koncertě se skladbami W. A. Mozarta, S. Rachmaninova, G. Charpentiera, G. Mahlera a D. Žurkové, kterým zakončil bakalářský cyklus v oboru dirigování na Hudební a taneční fakultě AMU.

David Šimeček

Klarinetu se začal věnovat na ZUŠ Piaristické náměstí v Českých Budějovicích ve třídě Zdeňka Urbánka, se kterým dále spolupracoval i na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Během těchto studií se stal laureátem mnoha soutěží – Concertino Praga (2011), Soutěžní přehlídka konzervatoří (2012, 2015), Mezinárodní klarinetová soutěž Czech Clarinet Art (2014, 2015), Concertino Bohemia (2015) a další. Ve svých studiích dále pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Milana Poláka a doc. Víta Spilky. Nyní je zde již třetím rokem posluchačem doktorského programu.

Již během studií na konzervatoři (2015) úspěšně vykonal konkurz do Orchestru Národního divadla v Praze, kde v současné době zastává pozici zástupce vedoucího klarinetové skupiny. 

Jako vůbec první český klarinetista úspěšně vykonal konkurz do prestižního European Union Youth Orchestra (Orchestr mladých EU), se kterým mezi léty 2016 – 2019 podnikl několik zahraničních turné. V letech 2018 – 2021 byl též členem orchestrální akademie České filharmonie. Během této doby spolupracoval s mnoha významnými dirigenty – Sir Simon Rattle, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Vasily Petrenko, Franz Welser-Möst, Manfred Honeck, Gianandrea Noseda, Marc Minkowski, Plácido Domingo, Giovanni Antonini a dalšími. Spolupracuje též s ansámblem L’Armonia Terrena, který se zaměřuje zejména na interpretaci klasicistní hudby.

Je zakládajícím členem Alinde Quintet, který vznikl v roce 2019 v Praze. Od té doby získal již několik cen na mezinárodních soutěžích – Bucharest International Music Competition (1. cena), International Music Competition ODIN (1. cena), International Music Competition Krakow (3. cena). Na jaře roku 2023 se tento dechový kvintet zúčastnil Carl Nielsen International Chamber Music Competition v Kodani, kde v mezinárodní konkurenci získal 3. cenu.

Je též členem komorního souboru Quasi Trio, se kterým je stipendistou ECMA – European Chamber Music Academy. S triem se pravidelně účastní kurzů komorní hudby významných mezinárodních profesorů – Johaness Meisl, Hatto Beyerle, Patrick Jüdt, Alexander Lonquich, Avedis Kouyoumdjian, Vida Vujic a další.