3. – 12. července 2023

Uzávěrka přihlášek 31. května 2023

Přihlášky

Kapacita v oboru Flétna u prof. Kunta je již naplněna (přihlašovat se můžete k doc. Kantorovi).

Přihlášku je nutno vyplnit elektronicky zde.

Elektronická přihláška musí být zároveň vytisknuta, podepsána a doručena spolu s kopií potvrzení o zaplacení zápisného na adresu:

HF JAMU – MASTERCLASS
Komenského nám. 6
662 15 Brno

Uzávěrka přihlášek a termín zaplacení zápisného je 31. 5. 2023.

Bude-li zájem uchazečů převyšovat kapacitu, rozhoduje o přijetí pořadí došlých přihlášek.

Příjezd a přijetí účastníků

Hudební fakulta JAMU v Brně
3. 7. 2023  13.00-18.00 hod

Zahájení kurzů a domluva lekcí s pedagogy:
3. 7. 2023 v 19.00 hodin, Koncertní sál HF JAMU

Koncert pedagogů:
4. 7. 2023 v 19.00 hodin, Koncertní sál HF JAMU