1. – 10. července 2024

Uzávěrka přihlášek 31. května 2024

Hoboj

Pavel Tylšar

Narodil jsem se 12.6.1964 ve Zlíně. Po ukončeném základním vzdělání jsem absolvoval studium na Pražské konzervatoři a HAMU v Praze v oboru hry na hoboj. Během studií jsem se zúčastnil řady celostátních a mezinárodních interpretačních soutěží, včetně mezinárodní soutěže Pražské jaro (1986,1990), na kterých jsem získal několik významných ocenění a tituly laureáta.

Umělecká činnost

Jako profesionální hráč na hoboj jsem působil v následujících orchestrálních tělesech:

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín (1983-1984)

Pražský komorní orchestr (1985-1999)

Orchestr Solistes Européens de Luxembourg (1991-2011)

Orchestr opery Národního divadla v Praze (2000-2020)

Dále jsem pravidelně hostoval orchestrech České filharmonie, FOK a Českého rozhlasu.

Jako sólista jsem vystupoval s orchestry FOK, Filharmonie B. Martinů Zlín, Plzeňská filharmonie, Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, atd.

Pedagogická činnost

Má pedagogická činnost se odvíjí od roku 1998, kdy jsem nastoupil jako pedagog na Gymnázium s hudebním zaměřením (dnes GMHŠ) a od roku 2004 paralelně vyučuji na Pražské konzervatoři. Na obou školách vyučuji hru na hoboj jako hlavní obor, komorní hru, orchestrální hru, metodiku a pedagogiku hry na dechové nástroje.

Bývalí i současní studenti mé hobojové třídy jsou pravidelně oceňováni na českých i mezinárodních interpretačních soutěžích (naposledy Martin Daněk – vítěz Pražského jara) a uplatňují se v českých a evropských orchestrech, komorních souborech a též jako sólisté. Od roku 2016 působím jako pedagog hry na hoboj a metodiky dechových nástrojů na 

Hudební fakultě JAMU.